Znalezione wyniki: 101

Wróć do listy podziękowań

W kierunku pogranicza kurpiowsko-mazurskiego.

Proponuję wycieczkę w kierunku pogranicza kurpiowsko – mazurskiego.
Po zakończeniu II wojny światowej na pograniczu mazursko-kurpiowskim nastąpiły istotne przemiany. Pierwsze lata, to przede wszystkim czas migracji ludności z Kurpi na Mazury i procesy adaptacyjne do nowych warunków oraz integrowanie się z mieszkającymi tutaj Mazurami. Doświadczenia powojenne dla ludności mazurskiej, która pozostała w swoim miejscu zamieszkania, zaciążyły na jej dalszych losach, często stając się przyczyną wyjazdu do Niemiec. Interesującym aspektem w dziejach pogranicza były zmiany granic administracyjnych dokonywane przez władze państwowe zmierzające do zatarcia dawnej granicy prusko-mazowieckiej i tym samym granicy między Mazurami a Kurpiami (np. przyłączenie gminy Rozogi do woj. ostrołęckiego). Pomimo tego nadal w świadomości mieszkańców tereny te funkcjonują jako pogranicze mazursko-kurpiowskie.
Wyjazd z Ostrołęki przez most i przez Białobrzeg do Przystani. W Przystani znajduje się drewniany dworek z 1928 roku, położony nad rzeką Omulew , dawna własność Antoniego de Bourbone (ojciec Hiszpan, matka Polka, z rodziny Czartoryskich).
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1709
Z Przystani udajemy się do Baranowa. Tu kościół w pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny, który został wzniesiony w stylu neogotyckim w latach 1910-1914 wg projektu Dzierżanowskiego i J. Wojciechowskiego. Kościół ma 55 długości i 31 m szerokości, wieże mają po 54 m wysokości.
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1710
Zabytkowa cmentarna kaplica drewniana z końca XIX w. na cmentarzu, właściwie jej resztki.
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1711
Z Baranowa wyjeżdżamy w kierunku północnym; za mostem, obok rzeki Płodownica znajduje się figurka Św. Jana Nepomucena.
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1712
Na skrzyżowaniu skręcamy w kierunku Brodowych Łąk. W Brodowych Łąkach - kościół i dzwonnica. Kościół parafialny drewniany pw. św. Michała Archanioła zbudowany w 1884 r. przez wiernych w tajemnicy przed ówczesną władzą państwową.
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1713
Przy kościele rośnie dąb pomnik przyrody o wys. 20 m i obwodzie 380 cm.
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1714
Dalej jedziemy drogą w kierunku Myszyńca. Przed mostem na Omulwi przystań, gdzie mogą się zatrzymać uczestnicy spływów kajakowych.
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1715
Za rzeką na wyspie figurka św. Jana Nepomucena.
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1716
Jedziemy dalej i za Zawadami ( po ok. 2km ) skręcamy w lewo w kierunku Czarni. W miejscowości Bandysie ( po 4 km) znajduje się pomnik.
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1717
W czasie II wojny światowej za niepowodzenie w potyczce z partyzantami, Niemcy wywieźli wszystkich mężczyzn z miejscowości Bandysie do obozów koncentracyjnych. Ze 120 przeżyło tylko siedmiu. Pomnik z nazwiskami wywiezionych i zamordowanych mieszkańców upamiętnia to wydarzenie.

Za Bandysiami zaczyna się puszcza i rezerwat Czarnia.
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1718
Aby dostać się sosen bartnych najlepiej jest skręcić w lewo w leśną drogę obok szlabanu ( ok. 300 m przed skrzyżowaniem z szosą Krukowo-Myszyniec)
Przy skrzyżowaniu, po lewej stronie znajduje się kapliczka św. Huberta - patrona myśliwych. Kapliczka wykonana jest przez twórcę ludowego z lipowego pnia i nawiązuje do tradycji kurpiowskich.
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1719
Przejeżdżamy drogę Krukowo-Myszyniec i jedziemy do Czarni.
W Czarni kościół murowany w stylu neogotyckim pw. Niepokalanego Poczęcia NMP wybudowany w latach 1903-1907. Został on zaprojektowany przez Franciszka Przecławskiego. Konsekrowany 5.05.1907 r. przez Biskupa płockiego Apolinarego Wnukowskiego.
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1720
W 1998 r. wzniesiono pomnik(odlany w brązie ) Brata Zenona Żebrowskiego. Na pomniku widzimy z Zenonem dwójkę dzieci - jedno skośnookie, drugie w stroju kurpiowskim.
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1721
W 2002 r. otwarto w starej drewnianej plebanii Muzeum im. Brata Zenona Żebrowskiego. Muzeum gromadzi eksponaty kultury kurpiowskiej, japońskiej oraz pamiątki dotyczące Brata Zenona.
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1722
Za Czarnią z drogi do Surowego skręcamy w prawo w kierunku Lesin Wielkich. ( Lesiny to już woj. warmińsko-mazurskie) Po ok. 7 km przed wjazdem do wsi po prawej stronie w lesie obok drogi gruntowej znajduję się dawny cmentarz ewangelicki.
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1723
Na tym cmentarzu usytuowana jest prostokątna, otoczona krawężnikami i ogrodzona siatką kwatera wojenna. Pochowani są tu żołnierze armii niemieckiej i rosyjskiej polegli w lutym 1915 r. Na mogiłach pulpitowe tabliczki ( 6 szt.) informujące o poległych, napisy słabo czytelne.
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1724
W Lesinach kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NPM, wybudowany w 1859 - budowla eklektyczna z elementami angielskiego neogotyku. Kościół założony na planie wydłużonego prostokąta, z wieżą od zachodniej strony oraz trójbocznym prezbiterium od wschodu. Jest to pierwszy po 1525 roku zbudowany w tej części Mazur kościół katolicki. Wnętrze świątyni z wyposażeniem neogotyckim z XIX w., (ołtarz główny i ambona)

http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1725
Plebania z końca XIX w, murowana i otynkowana, z wieżyczkami wieńczącymi narożniki.
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1726
Grób ks. Józefa Temmsa - proboszcza parafii w Lesinach, zm. w 1882 r., z zabytkowym żeliwnym krzyżem, znajdujący się za prezbiterium.
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1727
Z Lesin wracamy tą samą drogą, którą przyjechaliśmy i jedziemy prosto w las polną drogą. Po ok. 5 km dojeżdżamy do miejscowości Księży Lasek. Można tu dojechać również trasą łatwiejszą, ale dłuższą, przez Zieleniec.
W Księżym Lasku znajduje się murowany kościół z drewnianą wieżą zbudowany w 1928 r.
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1728
W środku barokowy ołtarz i ambona z XVIII w. Do kościoła w Księżym Lasku trafiły z kościoła w Rozogach.
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1729
Z Księżego Lasku przez Radostowo, Orzeszki i po 10 km dostajemy się do Klonu.
W Klonie na skrzyżowaniu znajduje się pomnik mieszkańców poległych w czasie pierwszej wojny światowej. Obok zabytkowy budynek szkoły ewangelickiej pobudowany w latach 1869/70.
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1751
W latach 1935-1937 pobudowano i wyświęcono kościół ewangelicki. Ostanie nabożeństwo odprawiono w nim w 1978 roku. Potem nie było już dla kogo, bo ostatni mazurzy wyjechali do Niemiec.
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1752
W 1866 roku wzniesiono kościół katolicki, malowniczo usytuowany na wzgórzu obsadzonym drzewami. Murowany z kamienia, w górnej partii łączonego z cegłą.
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1753
Zabytkowa kapliczka przed kościołem.
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1754
Klon to niewielka wieś powstała w XVII wieku. Cała osada wpisana jest do Krajowego Rejestru Zabytków. Zabytkowe domy są często mocno podniszczone.
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1755
Z Klonu udajemy się do Rozóg
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1730
W grudnia 1891 r. gmina w Rozogach kupiła od parafii plac po starym kościele. Wybudowano na nim nowoczesny budynek szkoły. Uroczystość otwarcia i poświęcenia nowej szkoły odbyła się 1 października 1898 roku.
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1731
Dawny kościół ewangelicki, a obecnie kościół katolicki p.w. św. Marii Magdaleny. W 1885 roku na miejscu dawnego drewnianego został zbudowany nowy w stylu neogotyckim. W 1977 budynek kupili od ewangelików katolicy.
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1732
Pomnik odsłonięty w 1936 roku. Pierwotnie poświęcony niemieckim żołnierzom poległym w I wojnie światowej. Na pomniku pod wizerunkiem żelaznego krzyża znajdowała się tablica z napisem: "Unseren • gefallenen • Helden • im • Weltkriege • 1914 - 1918".
Po II wojnie światowej tablica została usunięta. W 1995 roku, na 350-lecie istnienia Rozóg zawieszono nową z napisem: "ZMARŁYM • I • POLEGŁYM • W HOŁDZIE • MIESZKAŃCY • ROZÓG • 1645-1995".
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1733
Zabytkowy cmentarz ewangelicki z 1850 r. z unikalnymi obecnie na Mazurach żeliwnymi krzyżami na mogiłach ( wpisany w 1986 r. do rejestru zabytków)
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1734
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1735
Na cmentarzu przy głównej alei znajdują się dwie kwatery grobów wojennych z 1915 r., żołnierzy niemieckich i rosyjskich.

http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1736
Przy ul. Reymonta 6 znajdowało się prywatne Muzeum Mazursko – Kurpiowskie. Nieczynne, gdyż zmarł właściciel i opiekun. Na domu pozostał tylko ślad po tablicy.

http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1737
Wiatraki znajdujące się na posesji państwa Błogosławkich w Rozogach są atrakcją nie tylko dla ich właścicieli, ale dodają wiele uroku także Rozogom. Jeden z nich ma 22 metry wysokości, a każde ze skrzydeł po 7 metrów długości.


I rozpoczynamy powrót do Ostrołęki. Po drodze, zbytnio nie oddalając się od trasy możemy jeszcze zobaczyć:

http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1738
Mogiła z okresu I wojny światowej położona na południe ok. 1 km od Rozóg, na wschód od drogi krajowej nr 53. Miejsce spoczynku jednego żołnierza niemieckiego.


Dąbrowy ( w lewo od szosy).
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1739
Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca został zbudowany i wyposażony w latach 1992-1999.
Następna miejscowość to Myszyniec. Przed mostem, po lewej stronie szosy rzeźba św. J.N.
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1740
W Myszyńcu murowany kościół w stylu neogotyckim pw. Trójcy Przenajświętszej zbudowany w latach 1909-1922. Na pierwszym planie brama-dzwonnica wzniesiona w stylu gotyku mazowieckiego ok. r. 1708. We wnękach. nad wejściem podziwiać można barokowe rzeźby grupy ukrzyżowania (XVIII w.). W murze dzwonnicy od XVIII wieku zamontowane są kuny żelazne, do których przykuwano kobiety za obrazę moralności.
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1741
Wydmusy: drewniana ( najprawdopodobniej po św. J.N. ) kapliczka o otworze w kształcie ekranu telewizora. Znajduje się przy cieku wodnym w okolicy wsi przy szosie Ostrołęka – Myszyniec.
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1742
Po przejechaniu 6 km przed miejscowością Wach po prawej stronie kapliczka
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1743
Dalej przy szosie, po prawej stronie, na wysokości sklepu znajduje się pomnik bitwy partyzanckiej z 6.VII.1944 r.
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1744
Siarcza Łąka
4 km i następna kapliczka, a obok rzeźba św. J.N. znajduje się w Siarczej Łące
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1745
Przed Kadzidłem ścieżka rowerowa i jeżeli pojedziemy przez centrum to na ok. 4,5 km opuścimy trasę nr 53. W Kadzidle neobarokowy kościół pw. Ducha Świętego z 1883 r., wewnątrz renesansowy ołtarz i oryginalne kropielnice z muszli morskich.
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1746
Nie można zapomnieć o skansenie. Na obszarze 1,5 ha zgromadzono obiekty charakterystyczne dla tradycyjnego budownictwa drewnianego z terenu Kurpiowskiej Puszczy Zielonej z przełomu XIX i XX wieku: chałupy, spichlerz podcieniowy zwany świronkiem, drewutnia, stodoła, w której usytuowane są wozownia i warsztaty stolarski i bednarski, olejarnia, a także maneż. Drewniane zabudowania przeniesiono z okolicznych wiosek.
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1747 .
Dylewo
Zabytkowa kapliczka przydrożna postawiona w 1816 r. w Dylewie. (4 km od zakończenia ścieżki rowerowej ). Na drewnianym wyprofilowanym słupie ośmioboczna kapliczka przykryta daszkiem namiotowym. W środku rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego.
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1748
Na południowym krańcu wsi stoi XIX-wieczna „karawaka” ( krzyż choleryczny).
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1749
W Dylewie skręcamy z głównej szosy w prawo w kierunku Obierwi. Na ponad 14 km pożegnamy szosę nr 53.
Obierwia
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1750
Za Obierwią murowana kapliczka nad strumykiem, tuż przy moście, zbudowana w 1937 r. Pierwotnie znajdowała się tam postać św. Jana Nepomucena. Obecnie jest tu, zamknięty na solidną kłódkę, święty Roch chroniący ludzi i zwierzęta przed zarazą.
Dalej Olszewka, Łazy i Ostrołęka.
przez zBIG
24 lip 2012, o 13:18
 
Skocz do działu
Skocz do tematu

koncentracja
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1814
dążenie do celu
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1815
efekt
http://rowerowaostroleka.pl/gallery/image.php?image_id=1816
Reszta zdjęć pod linkiem
https://photos.app.goo.gl/nHq079COraw5TGJj1
No i kto tu jest szybki :P :D
PS. Zdjęcia są trzech autorów Wojtka ( to te na których brakuje stóp ;) :D) , Pana Anonima (niestety nie znam nazwiska Pana który robił grupowe, co powoduje że jestem :zalamany: ) i Jojasa. Tym dwóm pierwszym dziękuje a trzeci to niech się ....... :D
przez jojas
15 sie 2012, o 22:24
 
Skocz do działu
Skocz do tematu

ZAGADKA ;)
Na zawodach więcej było startujących czy fotografujących? :)
przez jojas
18 cze 2013, o 07:23
 
Skocz do działu
Skocz do tematu

Chorzele

i poszłooo.... deszczyk pogroził troszkę ale na trasie było ok. Jechało nas 2 - ja w barwach Łysych (Łyse Opony) i Kojot w barwach AG bez limitu Ostrołęka. Dojechaliśmy szczęśliwie i awansowaliśmy w sektorach.
przez bamboccioni
28 kwi 2014, o 18:50
 
Skocz do działu
Skocz do tematu

Fantom napisał(a):Rower inny niż "góral" nie wchodzi w grę? Tzn. crossem byłoby ciężko?

da radę każdym :)
na jedynym odcinku piasku nawet nie wszyscy przejadą na góralach :)
niestety nie da się tego ominąć :(
przez karolbiegacz
5 maja 2014, o 07:17
 
Skocz do działu
Skocz do tematu

Super pojechali na imprezie Kacper i Sebastian.

Kacper był drugi i ma drugie miejsce w generalce.
Sebastian tez na drugim miejscu podium.

Plus gratulacje dla Grześka i Pawła :)
przez Pijący_mleko
12 maja 2014, o 08:37
 
Skocz do działu
Skocz do tematu

My też byliśmy, dojechaliśmy, ...

Przepraszam ze o Waszym starcie nie wspomniałem, niestety mam braki w wiedzy i nie wiedziałem jak szukać.
Pogratuluj Darii startu ,

ma kolejnego kibica

http://i164.photobucket.com/albums/u32/lo55er/icon/36_8_12.gifPs
Co do trenujących na trasie FAN to prawdziwa już plaga,
niestety nasi klubowicze też nie święci,
dziwię się ze organizator nie robi za wiele w tym temacie.

Ciekawe zdjęcie znalazłem na forum organizatora:
Na trasie dziesiątki zawodników zrobiły "Piknik z wymianą dętek"
https://scontent-a-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1.0-9/p480x480/1897944_737751212941736_1216401137805040627_n.jpg
https://www.facebook.com/marysia.fotografia/photos/a.737750169608507.1073741900.349102995139895/737751212941736/?type=3&theater

To gdzieś koło poligonu
hm, tylko czy większość trasy nie przebiegała koło poligonu ?

Znając szczęście Grześka, to może i Grzesiek się na piknik załapał ?
przez Pijący_mleko
12 maja 2014, o 11:28
 
Skocz do działu
Skocz do tematu

Reforma oświaty i reforma Kurpiowskich Piasków 2014.

Wprowadzanie reformy oświaty trwa już pięć lat i wiele wskazuje, że jeszcze potrwa. Zdania są podzielone wśród rodziców i dyrektorów szkół ale u nas, na wniosek dzieci z rocznika 2007, które obecnie uczęszczają do 1-ej klasy Szkoły Podstawowej przeprowadzamy "reformę" natychmiast.
Już dziś pojawiły się zmiany w regulaminie na korzyść dzieci 6-cio latków :)
Dzieci z rocznika 2007 będą na naszym wyścigu oddzielnie klasyfikowane i dla pierwszych trzech dziewczynek oraz trzech pierwszych chłopców przewidujemy puchary za zwycięstwo.


To nie jedyna "reforma", bo doceniając wytrwałość naszej słabszej płci dodaliśmy także jedną kategorię wiekową wśród pań...
więcej: http://kk24h.pl/news/203?title=16.05.2014+Wniosek+rocznika+2007+rozpatrzony+pozytywnie.
https://plus.google.com/u/0/photos/107691849922454076828/albums/5890351991558681041/5890353616374826882?pid=5890353616374826882&oid=107691849922454076828
przez karolbiegacz
16 maja 2014, o 07:12
 
Skocz do działu
Skocz do tematu

http://www.radiooko.pl/templates/gk_musictube/images/style1/logo.png

Start zawodników KK24h w Rembertowie

http://www.radiooko.pl/images/idoblog/upload/64/10365949_756258527739587_9036696465412444938_n.jpg W warszawskim Rembertowie było wszystko. Słoneczna pogoda, rodzinna atmosfera, niezwykłe kolarskie miasteczko, ...

http://www.radiooko.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=10245:start-zawodnikow-kk24h-w-rembertowie&catid=58:informacje-sportowe&Itemid=67
przez Pijący_mleko
16 maja 2014, o 10:12
 
Skocz do działu
Skocz do tematu

Darusia dzisiaj pierwsza na Hobby w HK1!

Paweł był na Giga, 4. miejsce w GM5.

GRATULACJE!

Zawodnicy przyjeżdżali umorusani od stóp do głów. Z Hobby też zjechaliśmy z całymi plecami w błocie.

Naszych dwoje bohaterów Piaseczna.
Gratuluję i Darii i Pawłowi
więcej napiszemy na naszej stronie :)
wkrótce?
przez karolbiegacz
19 maja 2014, o 07:38
 
Skocz do działu
Skocz do tematu

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=up6bhmFDFOk[/youtube]

Dzięki Wam Daria i Paweł za filmik :)
przez Pijący_mleko
19 maja 2014, o 08:40
 
Skocz do działu
Skocz do tematu

Krótki tekścik oraz wyniki na stronie KK24h:
zapraszamy http://kk24h.pl/news/208?title=Dwoje+bo ... Mazovi+MTB
przez karolbiegacz
20 maja 2014, o 07:25
 
Skocz do działu
Skocz do tematu

Bank BGŻ przysponsoruje wyścig - dziękujemy
http://kk24h.pl/news/207?title=BG%C5%BB ... iaski+2014
przez karolbiegacz
20 maja 2014, o 07:27
 
Skocz do działu
Skocz do tematu

25.05.2014 Michałowo - Kresowe MTB

Temat po czasie ale zawsze coś :)
Klub KK24h reprezentowali:
Maria
Wiesław K
Wiesław P
Arek
Sebastian

Niebieskich reprezentował
Bartek

większy procent ekipy na podium :)
GRATULUJĘ !!!
wyniki klubowiczów:
http://kk24h.pl/wyscigi/pokaz/63
przez karolbiegacz
26 maja 2014, o 06:56
 
Skocz do działu
Skocz do tematu

Zwiększamy pulę nagród !
Wyścig MTB „Kurpiowskie Piaski 2014” Laskowiec-Teodorowo, 14.06.2014 (sobota)
1. W niedzielę 8 czerwca zapadła decyzja Zarządu, że dopiero teraz poinformujemy Was o nagrodach finansowych :)
Sześciu pierwszych zawodników - (trzy panie oraz trzech panów) z dystansu MAXI otrzyma za zwycięstwo nagrody finansowe ufundowane przez SYMPATYKA KOLARSTWA.
oto wyciąg z regulaminu:
"XIII. NAGRODY.
1. Zwycięzcy wyścigu OPEN otrzymują odpowiednio:
mężczyźni:
I miejsce - puchar + nagroda rzeczowa + nagroda finansowa
II miejsce – puchar + nagroda rzeczowa + nagroda finansowa
III miejsce – puchar + nagroda rzeczowa + nagroda finansowa
kobiety:
I miejsce – puchar + nagroda rzeczowa + nagroda finansowa
II miejsce – puchar + nagroda rzeczowa + nagroda finansowa
III miejsce – puchar + nagroda rzeczowa + nagroda finansowa"

więcej o nagrodach w regulaminie: http://kk24h.pl/imprezy/regulamin/4
czytaj o wszystkich zmianach: http://kk24h.pl/news/221?title=8.06.2014+Nagrody+finansowe+dla+zwyci%C4%99zc%C3%B3w
przez karolbiegacz
10 cze 2014, o 07:04
 
Skocz do działu
Skocz do tematu

Pojechałem MEGA w Nałęczowie.

Startowałem z 11 sektora i przebijałem się "kulturalnie" do przodu:)

Trasa rewelacja!!! Może troszkie za dużo asfaltu :) jakby się mieć czegoś czepiać.
Najbardziej zapamiętam wspinaczkę w Kazimierzu Dolnym i zjazdy wąwozami z zawrotnymi prędkościami powyżej 50km/h.
Momentami był taki pył lessowy w powietrzu, że widoczność max 5 metrów.

Szukałem "naszej" najmłodszej zawodniczki ale niestety nie udało mi się pogratulowac podium :(

Do zobaczenia na Kurpiowskich Piaskach!!!!!!!!
przez Lelgreg
9 cze 2014, o 21:08
 
Skocz do działu
Skocz do tematu

Obrazek

Takie ustawienie pucharków KP przypomina mi zwycięzców z zeszłego roku :)

... tylko czy była biała taśma na mecie :cool:
przez Pijący_mleko
13 cze 2014, o 11:17
 
Skocz do działu
Skocz do tematu

Moglibyście coś jeszcze nad pogodą pomyśleć. Nie da się załatwić 22 stopnie Celsjusza i lekko zachmurzone niebo? Bez opadów deszczu i śniegu?

:)
Z panią dyrektor SP w Laskowcu Małgorzatą Pieczyńską załatwiłem aby na jej terenie (placu szkolnym) nie padało - UDAŁO SIĘ !!! Dziękujemy pani Małgosiu :)
przez karolbiegacz
15 cze 2014, o 07:34
 
Skocz do działu
Skocz do tematu

Mała galeria moich fotek https://plus.google.com/photos/107691849922454076828/albums/6025425411724596977

https://lh3.googleusercontent.com/XU-oLLGzxalH1Nv1Q10XCesI6zlHnhT6hTTS5D-jLLly=w960-h454-no


Parę osób pytało, czy zrobiłem koziołkującego na zjeździe Arka.

Cyrkowców rzadko fotografuję :P

A dla dociekliwych;

https://lh4.googleusercontent.com/-v5j7EGJptW8/U56iXmsxUvI/AAAAAAAAZlM/ZBtL6X2j_yg/w600-h400-no/IMG_0198.JPG

Ta biała plama na dole zdjęcia, lekko po prawej to latający jak orzeł Arek :P
przez Pijący_mleko
16 cze 2014, o 10:34
 
Skocz do działu
Skocz do tematu

Autorowi chodziło o to, że dzieci powinny same wepchać rower pod górkę, a nie którym pomagali rodzice.

Mój syn (7 lat) sam wepchał rower, ale patrząc na te dzieciaczki nie mam nic przeciwko takiej pomocy. W końcu w tym wieku (klasy 1 - 3 i 4-6) to górka dla nich była dużym wyzwaniem.

Pozdrawiam
Marcin Wasilewski
przez m81wwski
16 cze 2014, o 15:38
 
Skocz do działu
Skocz do tematu
cron