Niewinne Kurpie

Powrót do 50 - 100 kmNiewinne Kurpie

Postprzez zBIG » 5 sie 2015, o 20:13

Proponuję wycieczkę na tereny zamieszkałe przez Niewinnych Kurpi ( wg symboliki kolorów
biały to symbol niewinności ) więc pozwoliłem sobie jak wyżej. Wycieczkę rozpocząłem na stacji Dalekie, gdzie dojechałem pociągiem.

Obrazek

Miejscowość położona jest w centrum zachodniej części Puszczy. Istotnym momentem w dziejach miejscowości, było oddanie do użytku na jesieni 1897 roku linii żelaznej, szerokotorowej relacji Pilawa – Mińsk Mazowiecki- Tłuszcz- Wyszków- Ostrołęka, jako jednej z wielu wchodzących w skład Drogi Żelaznej Warszawsko- Terespolskiej. Ze stacji wysyłano produkty leśne na południe- do Warszawy i na wschód- do Rosji. Funkcjonowała poczekalnia, kasa biletowa (od ok. 1996 r. nieczynna) , działały dwie nastawnie, które dzisiaj wyglądają jak niżej.
Obrazek
Nastawnia „Da1”, sterująca głowicą południową stacji.

Obrazek

Nastawnia „Da2”, sterująca głowicą północną stacji.

Obrazek

Na południe od stacji, po wschodniej stronie torów stoi wykonany z szyn leśnej wąskotorówki krzyż, który znaczy miejsce mogiły nieznanego partyzanta.

Oprócz linii szerokotorowej na terenie Dalekiego powstała w pierwszej połowie XX wieku, (najprawdopodobniej około roku 1915-1920) kolejka wąskotorowa, która została rozebrana w 1963 r. Jeszcze po dzień dzisiejszy zachowały się starotorza. Nitka wschodnia wychodziła na północ dochodząc do wiaduktu pod linią Tłuszcz-Ostrołęka (na poniższym zdjęciu) ), po czym przechodziła pod wspomnianym wiaduktem idąc dalej lasem.
Obrazek
Z Dalekiego wyjeżdżamy w kierunku wschodnim i jedziemy cały czas przez Białą Puszczę, która ciągnie się z małymi przerwami do samego Broku.
Obrazek
Po 9 km dojeżdżamy do łowiska ,,Jegiel’’ położonego w środku Puszczy Białej . Są to trzy płytkie stawy o pow. 14 ha. W rybostanie dominują: karp, amur, szczupak, lin, sum.

Obrazek

W tym roku są szczególnie płytkie.

Obrazek
Dalej to szosa Ostrów – Wyszków, tu skręcamy w lewo i po ok. 4 km w prawo w kierunku Broku. Po 8 km ” od stawów” dojeżdżamy do Poręby. Na początku miejscowości znajduje się cmentarz parafialny z zabytkową bramą cmentarną.

Obrazek

Obok stoi ciekawy krzyż z 1936 roku.
Obrazek

We wsi dominuje bryła murowanego kościoła pw. św. Barbary, który został zbudowany w 1780 r. W 1880 r. staraniem ks. prob. Jabłonowskiego kościół był rozbudowany i konsekrowany w 1883 r. przez Biskupa płockiego K. Borowskiego.
Obrazek

Wewnątrz cenne wyposażenie m.in. późnorenesansowa bogato zdobiona ambona wsparta na figurze św. Andrzeja, która pochodzi z roku 1652.

Obrazek

Przy wejściu kamienne naczynie na święconą wodę z 1885 r.
Obrazek

Na frontowej ścianie znajduje się tablica pamiątkowa Henryka „Hubala” Dobrzańskiego, który zatrzymał się tutaj 26 IX 1939 roku, idąc na pomoc walczącej stolicy.

Obrazek

Obok kościoła murowana, czworoboczna dzwonnica z 1884 roku.

Obrazek

Pomnik (kaplica) bojowników o wolność z 1863. - grobowiec pułkownika Karola Frycze, (1830-63), dowódcy powstańczego 1 Pułku Pułtuskiego, który ranny pod Dybkami zmarł w Porębie w 1863 r.

Obrazek

Tablica pamiątkowa w kaplicy powstańców w Porębie.

Obrazek


We wsi znajduje się zabytkowa kapliczka przydrożna, zbudowana w 1762 roku.
Obrazek


Obelisk poświęcony Józefowi Piłsudskiemu, w 1950 roku zdewastowany przez ubecję.
Obrazek


Z Poręby wyjeżdżamy w kierunku Broku. Po 5 km po prawej stronie drogi znajduje się przy przesiece cmentarz z I wojny światowej. Jest to miejsce spoczynku żołnierzy różnych narodowości poległych w latach 1914-1918.
Obrazek
Następne 6 km i Brok położony nad Bugiem. Liczy tylko ok. 1900 mieszkańców, jednak posiada prawa miejskie i zaliczany jest do najmniejszych miejscowości z prawem miejskim w Polsce.
Obrazek
Most w Broku nad rzeką Bug na trasie Ostrów – Łochów.
Obrazek
Bug koło Broku
Obrazek
Obok mostu wiatrak, ale nie bardzo zabytkowy.
Obrazek
Obrazek
Kościół parafialny w stylu renesansowym p.w. św. Andrzeja Apostoła. Budowę rozpoczęto w 1542 roku, a poświęcenia dokonano po osiemnastu latach. Kościół został zaprojektowany przez Jana z Wenecji, architekta biskupa Andrzeja Noskow¬skiego.
Obrazek
Barokowy ołtarz główny św. Andrzeja Apostoła pochodzi z 1742 roku. Jest on drewniany, malowany, ze złoceniami, trzyosiowy i dwukondygnacyjny. W polu głównym znajduję się olejny obraz Chrystusa Ukrzyżowane. Pod obrazem tym znajduje się pochodzący z późniejszych lat wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej.
Obok kościoła wznosi się współczesna, częściowo drewniana dzwonnica, na której umieszczono figurkę św. Jana Nepomucena.
Obrazek
Obrazek
Kaplica na placu kościelnym.
Obrazek
Budynek ratusza – budowę jego rozpoczęto 1929 r., a ukończono w 1935 r.
Obrazek
Drewniany dom pochodzący z XIX wieku odrestaurowany w 1994 roku. W 1923 roku był siedzibą zarządu miasta.
Obrazek
Obok domu znajduje się kamień upamiętniający historię Broku.
Obrazek
Cmentarz katolicki, a na nim drewniana, zrębowa kaplica z I poł. XIX w.
Obrazek
Tuż obok cmentarza znajduje się niewielkie wzniesienie zwane Żydowską Górką. To kurhan. Kiedyś kurhan był znacznie wyższy i znajdował się na nim drewniany tzw. „krzyż choleryczny”. Pochowano w nim około 1500 zmarłych podczas epidemii dżumy i cholery na przełomie XVII i XVIII wieku. Obecnie na kurhanie ustawione jest pięć krzyży.
Obrazek
Pod kurhanem umieszczono tablicę pamiątkową.
Obrazek
Cmentarz żydowski w Broku został założony w połowie XIX w. i usytuowany jest tuż za cmentarzem katolickim, przy ul. Konopnickiej. Nekropolia o powierzchni około pół hektara jest ogrodzona siatką.
Obrazek
Do dziś przetrwało ponad 50 nagrobków w różnym stanie zachowania. Większość z nich wykonano z nieociosanych kamieni granitowych, nieliczne posiadają płaskorzeźbione symbole.
Obrazek
Obrazek
Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego z 1994 roku. Na okalającym go skwerze odbywają się gminne uroczystości obchodów świąt narodowych i lokalnych.
Obrazek
Ruina wschodniej wieży, która wieńczyła nieistniejący pałac biskupów płockich, który w latach 1617-1624 wzniósł biskup płocki, Henryk Firlej. Pałac przeszedł w posiadanie państwa w 1822 roku, ale niestety nikt się o niego nie troszczył. W 1846 roku spłonął dach z wiązaniem i zapadły się sufity.

Obrazek

Obrazek

Z mostu w Broku skręcamy w lewo i kierujemy się asfaltem a potem żwirówką do Bojan( ul. Brzostowa).

Po przejechaniu 3 km, przy skrzyżowaniu dróg, w sosnowym borze, pomiędzy ulicą Brzostową a Bojanami znajduje się kapliczka św. Magdaleny. Stoi ona w miejscu dawnej pustelni, gdzie przez wiele lat mieszkał pustelnik. Po 1830 r., gdy zmarł, rozebrano jego domek i kaplicę. Dopiero w latach trzydziestych XX w. mieszkańcy Brzostowej i Bojan wybudowali nową kapliczkę, wewnątrz której znajduje się kopia obrazu Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski z Lichenia.
Obrazek
Następne 3, 5 km i Bojany. Nazwa miejscowości pochodzi od starosłowiańskie imienia Bojan (popularnego na Bałkanach ), które oznacza „jagnię Boże" lub pojęcie „bojaźliwy".
Obrazek
We wrześniu 2009 r. z okazji 65 rocznicy mordu dokonanego przez Niemców w czasie II wojny światowej na mieszkańcach Bojan odsłonięto kamienny obelisk w Bojanach .
Obrazek
Kapliczka przydrożna z 1936 r.
Z Bojan jedziemy do Udrzyna ( niestety jest to droga piaszczysta prowadząca przez las). Jest jej ok. 3,5 km. Miejscowość ta ma już ponad 800 lat. Dokumentują to aż dwa pomniki.
Obrazek
Obrazek
Po dojechaniu do Udrzyna (zaczyna się asfalt) skręcamy a lewo w drogę piaszczystą i po ok. 200 m przy gajówce znajdujemy pomnik-grób 3 partyzantów z AK, którzy w 1944 roku zginęli przy obronie radiostacji.
Obrazek
Na tablicy czytamy: W dniu 5 kwietnia 1944 r. polegli w obronie radiostacji żołnierze III bat 13 pp AK plut. Janicki Jan 'Leszko', strz. Małaszek Ireneusz 'Jeżyk', strz. Komor Mieczysław 'Wiklina'.
Z Udrzyna przez Udrzynek jedziemy do Brańszczyka.
Obrazek
Obecny kościół murowany pw. Wniebowzięcia NMP zbudowany w 1833 r. staraniem ks. Piotra Rejchel, konsekrowany w 1838 r. przez Biskupa płockiego Franciszka Pawłowskiego. W czasie wojny w 1944 r. kościół znacznie zniszczony; gruntowny remont przeprowadzono w 1965 r.
Obrazek

Przy kościele stoi drewniana dzwonnica z I połowy XIX w. Dzwonnica o konstrukcji słupowej, czworoboczna, postawiona na ceglanej podmurówce, oszalowana.
Obrazek
Obok murowany budynek plebanii z 1924 r.

Obrazek
Klasycystyczna kaplica cmentarna z 1861 roku.

Obrazek
Pomnik postawiony w hołdzie powstańcom styczniowym usytuowany przy Domu Pomocy Społecznej dla Osób Somatycznie Przewlekle Chorych.

Obrazek
W Brańszczyku powstaje pierwszy w powiecie wyszkowskim skansen wsi kurpiowskiej. Teren został ogrodzony i zamknięty.

Obrazek
Przez parkan widać zrekonstruowaną starą wiejską chatę, stodołę, studnię, trwają również inne prace.

Z Brańszczyka wyjeżdżamy w kierunku Trzcianki. Po dojechaniu do szosy Ostrów – Wyszków skręcamy w lewo w kierunku Wyszkowa. Zaraz za tą miejscowością, po prawej strony szosy ( 3 km od Brańszczyka ) znajduje się murowana kaplica z czerwonej cegły.

Obrazek
Została wybudowana nad mogiłą z czasów wojny z bolszewikami w 1920 r., w której został pochowany podporucznik Tadeusz Wagner poległy pod wsią Mała Paprotka. Obok niego został pogrzebany szeregowiec Józef Jerzynski. Kaplica została ufundowana przez rodzinę ppor. Wagnera, poświęcona w dniu 6 sierpnia 1922 r.

Obrazek

Wewnątrz niej znajduje sie figura, obrazy Matki Boskiej i Jezusa Chrystusa, a na granitowej tablicy jest wyryty napis S.P Tadeusz Wagner p.por. 201 ochotniczego P.P poległ w obronie ojczyzny dnia 3 sierpnia 1920 r. Żył lat 24

Z tego miejsca wracamy szosą w kierunku Ostrowi, w Knurowcu skręcamy w lewo i po 14 km powracamy do stacji Dalekie.

Obrazek

Stąd pociąg i Ostrołęka. Po dojechaniu do domu na liczniku rowerowym pokazała się cyfra 94 km.
Avatar użytkownika
zBIG
Początkujący
 
Posty: 36
Zdjęcia: 633
Dołączył(a): 7 wrz 2008, o 13:47
Lokalizacja: Ostrołęka
Podziękował: 0
Otrzymał podziękowań: 100

Postprzez Dyżurna Blondi » 5 sie 2015, o 23:56

Jak wiadomo jest ze mnie taka "ostrołęcka przybłęda" i nie wszystko jeszcze "łapie w lot"...
O co chodzi z tymi niewinnymi kurpiami?
To co tu widzę mogłabym śmiało nazwać "sypialnią weków." To zaś z racji występowania dużej ilości śledzików i słoików w jednym miejscu, co w efekcie końcowym daje spiżarnię :)
Na ten moment mam bardzo duże zaległości za które przepraszam ale jak tylko wrócę to nadgonię.
Avatar użytkownika
Dyżurna Blondi
Stały Bywalec
 
Posty: 684
Zdjęcia: 4
Dołączył(a): 4 kwi 2012, o 00:08
Lokalizacja: WWL
Podziękował: 74
Otrzymał podziękowań: 168

Postprzez Pijący_mleko » 8 sie 2015, o 18:19

Ładna trasa,
spontaniczności niewiele :)
przygotowanie historyczno-turystyczne - doskonałe.
Iść, ciągle iść, trafiać celnie
W zawianej piaskiem trawy ślad
Być sobą być niepodzielnie
Oczami dziecka mierzyć świat
Iść, ciągle iść w stronę słońca
W stronę słońca aż po horyzontu kres


Redaktor do moich postów by się przydał
Avatar użytkownika
Pijący_mleko
Moderator
 
Posty: 5033
Zdjęcia: 232
Dołączył(a): 5 cze 2009, o 15:57
Lokalizacja: Ostrołęka
Podziękował: 1359
Otrzymał podziękowań: 2187

Postprzez mac ap » 10 sie 2015, o 20:25

O co chodzi z tymi niewinnymi kurpiami?

Trasa jest wytyczona na Kurpiach Białych (tych na południe od Narwi), a resztę wyjaśnia pierwsze zdanie w wypowiedzi autora. Dziękuję, że dałaś okazję się trochę pomądrzyć :)
mac ap
Stały Bywalec
 
Posty: 272
Zdjęcia: 52
Dołączył(a): 4 paź 2009, o 19:08
Lokalizacja: Łomża
Podziękował: 42
Otrzymał podziękowań: 152

Postprzez paul997 » 10 sie 2015, o 23:10

Dokładnie, taki żarcik ze strony mojego Taty :).
Pozdrawiam
paul997
-> Merida Matts Sport 300 '04
-> Merida Big.Seven 100 '14
http://czasnarowery.blogspot.com/
paul997
Stały Bywalec
 
Posty: 298
Zdjęcia: 5
Dołączył(a): 26 kwi 2012, o 13:19
Lokalizacja: Białobiel
Podziękował: 101
Otrzymał podziękowań: 259

Postprzez Pijący_mleko » 10 sie 2015, o 23:15

Dzięki, że odpowiedzieliście
ja już dostałem reprymendę
ponieważ wytłumaczyłem tą grę słów szerokim objaśnieniem na żywo,
zamiast napisać o tym w temacie :P
Iść, ciągle iść, trafiać celnie
W zawianej piaskiem trawy ślad
Być sobą być niepodzielnie
Oczami dziecka mierzyć świat
Iść, ciągle iść w stronę słońca
W stronę słońca aż po horyzontu kres


Redaktor do moich postów by się przydał
Avatar użytkownika
Pijący_mleko
Moderator
 
Posty: 5033
Zdjęcia: 232
Dołączył(a): 5 cze 2009, o 15:57
Lokalizacja: Ostrołęka
Podziękował: 1359
Otrzymał podziękowań: 2187


Powrót do 50 - 100 km

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron